Beskrivning

EstNor OÜ är ett företag med estniskt kapital som grundades år 2000. Huvudverksamheten utgörs av tillverkning och uppförande av trähus. Under de 17 verksamhetsåren har företaget byggt över 450 hus (över 600 units); den viktigaste exportmarknaden är Norge dit över 90% av produktionen levereras, därefter kommer Sverige, Estland och Finland.

Tillverkningen sker i tre husfabriker i Kiili, Estland. Dessutom har företaget bra samarbete med flera partnerföretag vilket möjliggör att uppfylla alla order. Den årliga produktionsvolymen av EstNor är ca 50 hus med total golvyta på ca  10 000 m².

Koncernen har totalt 52 heltidsanställda .

Kundbasen av EstNor OÜ utgörs av byggföretag, fastighetsutvecklare och -förmedlare samt privatpersoner.

EstNor ger alla nybyggnader fem års garanti vilket visar företagets övertygelse om kvaliteten av sin produktion.

  • EstNor är medlem i Estlands träbyggnadsförbund.logo
  • EstNor är medlem i Kiili entreprenörförening.
  • EstNor fick priset ”Gasell företag 2015 og 2016”.