Palkmajast lähemalt

Palkmaja ehituses jälgitakse Norra ehitustraditsioone, mis on välja kujunenud aastatuhandetega. EstNor OÜ valmistab tahutud külgedega käsitsi töödeldud palkmaju, kasutatakse männipuud. Ümarpalgil lõigatakse küljed maha, seina paksuseks jääb 200mm. Palkmaja materjal on kambrikuiv, niiskusesisaldusega 18-20%.

Palk on käsitsi hööveldatud ja vajadusel lihvitud. Maja planeeringust olenevalt, paigaldatakse palgist vahelaetalad, katuse pärlinid (ümarpalk, millele toetub sarikas) ja figuuriga püstpostid.  Nurga seotiseks kasutab EstNor tuulelukuga norra tappi, mida loetakse kõige keerulisemaks, kuid kõige tuulepidavamaks tapiks.  Püstitusel ühendatakse palgid salapulkadega, palkidevaheliseks soojustuseks kasutatakse linavilti ning tappides isepaisuvat tihendit.

Käsitöö palkmaja ehitus on väga loominguline töö, mis vajab head kätt ja silma. EstNor on aastate jooksul välja valinud parimad palkmaja ehitusspetsialistid, kes on koolitatud Norra palkmaja õpetajate poolt. Materjali valikul ja maja ehitusel jälgib EstNor väga rangelt Norras kehtestatud palkmajaehituse nõudeid ja reegleid. Palkmaja on võimalik tellida nii täislahendusena kui ka ainult palkosana, mis sisaldab käsitööpalkseinu, vahelaetalasid ning katusepärlineid ja figuuriga tugiposte.

Täislahenduse korral ehitatakse maja valmis koos katuse, terrassi ja vahelaega ning paigaldatakse aknad ja uksed koos liistude ja paledega. Lisaks paigaldame tammelaudadest põranda ja põrandaliistud. Vajadusel on palkmajas võimalik kasutada ka elementidest siseseinu, mis on kaetud sisevoodrilauaga. Tüüplahenduse puhul ehitame palkmaju traditsioonilise murukatusega, kuid soovi korral ka kivikatuse või sindelkatusega.

EstNori palkmajade materjalide valikuvariandid (Bold  kirjas märgitud standardlahendused):

 • Välisseinad: männipalk (seina paksus 200mm)
 • Siseseinad: männipalk (seina paksus 200mm) või 45x95mm karkass/14x146mm sisevoodrilaud
 • Lagede materjalid: laudis 19x145mm, laudis 14x146mm.
 • Katusekatte materjalid: Mätas-, kivi – , laudis-,  bituumenkärg-, plekk-, SBS- katus.
 • Aknad: Kahe klaasiga väljapoole avanevad (eemaldatavad prossid), , kolme klaasiga väljapoole avanev, kolme klaasiga altpöördvanev,  kolme klaasiga sissepoole avanev,  termokatkestusega sissepoole avanev, mitteavatavad.
 • Välisuksed: Traditsiooniline välisuks, energiasäästlik välisuks, kilpuks.
 • Siseuksed: Puitkilpuks , MDF värvitud uks (sile- ja profiiluks), tuletõkkeuks.
 • Põrandakatte materjalid: tammelaud 21x160mm,  põrandalaud 33x195mm mänd, põrandalaud 28x145mm mänd, tammeparkett 1-lipiline tammeparkett 3-lipiline, tammeparkett 21x245mm,
 • Piirdeliistud: erinevad puit ja mdf liistud.
 • Trepid: Lahtised ja kinnised astmed (varvaslauad), männi- ja tammeastmed, viimistletud (värv, lakk, peits) või viimistlemata, puit- või klaaspiirded.
 • Terrassid: 28x120mm või 28x145mm rihveldatud terrassilaud (pruun või roheline immutus)
 • Korstnad: Schiedel moodul– ja metallkorstnad.