Tehaseline renoveerimine

EstNor on parima ja ulatuslikuma teadmistepagasiga KredEx rekonstrueerimisprojekti raames renoveeritavate kortermajade fassaadielementide tootja.

KredEx rekonstrueerimistoetus 2022-2027
KredEx toetusmeetme eesmärk on rahastada nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui üksiku tegevusena gaasi-, ahi- või elektriküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamist taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega või nende korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetatavate tegevuste raames võimaldatakse korterelamu energiatõhustamist ning soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu. Rohkem infot aadressil KredEx.ee.

Esimese Kredex rekonstrueerimise toetusmeetme pilootprojektis aastal 2022 osales EstNor väga edukalt, kindlustades 12 kortermaja fassaadielementide tootmise. Kõigi 12 majad fassaadielemendid toodetakse EstNor tehases puitkonstruktsioonile. Elementidesse paigaldatakse soojustusvill, paigaldatakse ja viimistletakse uued soojapidavad PVC aknad ning elementidesse paigaldatakse EstNor-i tehases ka juba fassaadiviimistlusplaat.

 


KredEx toetusmeetme projekti raames on EstNor kõige esimene tootja ning oleme tootnud kõige rohkem fassaadielemente.

Tehaselised tööd on planeeritud lähtudes põhimõttest, et mida rohkem on tehtud tehases ning vähem tehakse ehitusobjektil, seda kiiremini kulgeb fassaadielementide paigaldus ning seda vähem häiritakse ehitustegevusega majaelanike.

Tehases toodetud soojustatud puitkarkassil elementidega maja soojustamise üks suurimaid eeliseid on kindlasti töö kiirus – kui 5-korruselise ja 5 trepikojaga maja soojustamistööd objektil vahtpolüstürooliga võib kesta peaaegu aasta, siis meie tehases toodetud fassaadielementidega kaetakse maja fassaad kõigest 3-4 nädalaga. Tööaja vahe on märgatavalt suur.

 

EstNor-i tehases toodetud fassaadielementidega kortermaja soojustamisel ei ole tarvis tellinguid.
Tellingud piiravad majaelanikel väljavaadetvaadet aknast ning kujutavad endast kõrgendatud turvariski kogu objektil teostatavate renoveerimistöö vältel.

 

Vanade kortermajade renoveerimine tehases toodetud fassaadielementidega aitab saada maja energiatõhusaks kiiresti!

Tehases toodetud fassaadielementide kasutamine vanade kortermajade renoveerimisel pakub palju eeliseid – paraneb energiatõhusus, väheneb ehitusaeg ja pikeneb hoone kasutusiga. Fassaadielemendid valmistatakse tehaselises kontrollitud keskkonnas, tagades ühtlase ja kõrge kvaliteedi. Lisaks võimaldab standardsete mõõtmetega elementide kasutamine lihtsustada paigaldusprotsessi, vähendades seeläbi renoveerimisele kuluvat aega.

 

Renoveerimisprotsessi sammud lihtsustatult

Hoone skaneerimine. Vana maja 3D-skaneeritakse spetsiaalse seaadmega maapinnalt ja drooniga. Skaneerimise tulemuseks on väga detailne punktipilv.
Modelleerimine ja projekteerimine. 3D-skaneerimise punktipilvest valmib väga detailne BIM-mudel, mis võimaldab inseneridel näha olemasoleva hoone igat kõrvalekallet. Siit edasi projekteeritakse uued fassaadielemendid hoone vanale fassaadile.
Paigaldamise ettevalmistamine. Pärast elementide projekteerimist ja tootmist alustatakse ehitusplatsil elementide paigaldamise ettevalmistustöödega, paigaldatakse spetsiaalselt projekteeritud vastupidavad kronsteinid ja elementide paigaldamiseks aluspuud.
Esimeste elemendi paigaldamine. Fassaadielementide paigaldamine algab maja nurgast. Elemendid toetatakse sidepuudele ning elementide peale kinnitatakse spetsiaalsed nurkklambrid, mille abil veendutakse, et element oleks sirge.
Järgmiste elementide paigaldamine. Esimese elemendirea peale paigaldatakse puidust alusvöö, mis loob pirge punkti, järgmise elemendirea paigaldamiseks. Paigaldamine jätkub hoone nurgast.
Kõikide fassaadielementide paigaldus. Peale nurgaelementide paigaldamist jätkub kogu maja ulatuses kõigi teiste fassaadielementide paigaldus. Trepikoda katvad fassaadielemendid paigaldatakse viimastena.
Ventilatsioonitorude paigaldus. Osa ventilatsioonitorudest paigaldatakse tehases elementide sisse vastavalt ette nähtud spetsifikatsioonidele. Kui projekt seda ette näeb, siis uus ventilatsioonisüsteem paigaldatakse hoone katusele peatöövõtja poolt.
Trepikoja elementide paigaldamine. Trepikoja  fassaadielemendid paigaldatakse pärast ventilatsioonitorude paigaldamist ja omavahelist ühendamist.
Muud vajalikud tööd objektil. Pärast fassaadielementide paigaldust viimistletakse elementide ühenduskohad, paigaldatakse vihmaveesüsteem, katusekattematerjal ning tehakse muud vajalikud tööd, et hoone saaks tervikliku välisilme.

 

Vaata animatsiooni renoveerimisprotsessist tehases toodetud fassaadielementidega.