Madalenergia- ja passiivmajast lähemalt

EstNor tegeleb ka energiasäästlike ja passiivmajade ehitamisega ehk ehitatakse elumajasid, mille küttekulud on viidud nullilähedaseks. Koostöös Norra passiivmaja spetsialistide ja EstNori ehitusinseneridega valmivad erinevad passiivmaja lahendused, mida on juba edukalt katsetatud. 

Ehitatud on mitu madalenergia- ja passivmaja ning lähitulevikus lisandub neid veelgi. Kaugemas tulevikus soovib EstNor hakata tootma elementmajadena ainult madalenergia– ja passiivmaju, sest elumajade tulevik on selles suunas kiiresti liikuv.

EstNor`i poolt toodetud passiivmaja põhilised näitajad:

  • Passiivmaja välisseina sõrestik on kahes eraldiseisvas osas, et vältida puidust tulevat külmasilda.
  • Välisseina soojustus on alates 350mm-st, katuse soojustus alates 500mm-st. Soojustuseks kasutatakse Isover KL32 klaasvilla, mille soojuserijuhtivus on vaid 0,032 W/(mK).  Maja soojapidavust kontrollitakse termokaamera abil.
  • Kasutatakse Viking Windowsi termokatkendusega energiasäästlike aknaid, mille soojajuhtivus Uw<0,84W/(m2K).
  • Välispiirete õhuvahetuskordsus n50 < 0,6 h⁻¹ korda tunnis. Õhutihedust kontrollitakse spetsiaalse õhulekketestiga („Blower door test“) mis näitab hoone tihedust.

Õhulekketest („Blower door  test“):

Õhulekketest

Termograafiline ülevaatus:

Termograafiline ülevaatus